Tag: kondition

Fem kilojävlameter!

I dag sprängde jag gränsen för hur långt jag har gått på gåbandet, under ett och samma motionspass. Man måste ändå hålla i minnet att det gått dryga 20… 25 år sedan jag senast var i form tillräckligt för att åstadkomma någonting liknande, och dessutom har jag passerat en hjärtinfarkt och två ballongsprängningar, med stentningar, …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://tankegrytan.se/?p=3656